O autorke

Dagmar Beutelhauserová sa narodila v 1976 roku v rodine učiteľov, ku kresleniu ju viedol jej otec - taktiež výtvarník, ako 10 ročná začala navštevovať ZUŠ, ktorú absolvovala v roku 1993, v ďalšom výtvarnom vzdelávaní pokračovala na UKF v Nitre (1996-2000), kde študovala odbor pedagogika -výtvarná výchova, počas celého štúdia sa orientovala na grafiku pod vedením Doc.Igora Bencu akad. maliara a kresbu – maľbu u Prof.Karola Barona akad. maliara.

Práve pod vplyvom Karola Barona začala experimentovať s rôznymi rastlinnými a zvieracími mutantmi a surrealistickými víziami rôznych svetov. V tomto období vznikali veľkoformátové kresby plné homonukleov, genetických zmetkov a obrazových kreácií. Tieto vízie zachytávala vo veľkoformátových kresbách kolorovaných vodovými farbami, z ktorých sa postupne preorientovala na olejomaľby. Typické pre jej tvorbu je práca s jednou farbou a jej odtieňmi. Jej tvorba je ovplyvnená záľubou v čítaní sci-fi a fantasy literatúry.

Po ukončení štúdia pedagogicky pôsobila v rokoch 2002-2004 na SOU Š.A. Jedlíka na oddelení umeleckých remesiel, v súčasnosti učí výtvarnú výchovu na ZŠ v Zlatých Moravciach.

Cyklus obrazov “Iné svety” bol vystavený tohto roku v kúpeľoch Diamant v Dudinciach, v Shopping park Arkádia v Trnave a v Shopping park Aquario Nové Zámky.